Π.Πιτσάκης: Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ για τον έλεγχο υγραεριοκίνησης

Με το ΦΕΚ 4856Β/2017 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διενέργειας του περιοδικού ελέγχου σε όσα οχήματα έχουν ως καύσιμο και το υγραέριο.

Μέχρι σήμερα κάθε αυτοκίνητο που έφερε σύστημα υγραεριοκίνησης, πριν τον έλεγχο σε ΚΤΕΟ, έπρεπε να περάσει από συνεργείο που εγκαθιστά υγραέρια και να πάρει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας του συστήματος, υπογεγραμμένη από πιστοποιημένο τεχνίτη αερίων καυσίμων.
Αυτή η υποχρεωτικότητα καταργείται πλέον και το ΚΤΕΟ μπορεί να διεξαγάγει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως γι αυτό, είναι να ανευρεθεί η αρχική υπεύθυνη δήλωση του πιστοποιημένου τεχνίτη, που είχε πραγματοποιήσει την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να αναζητηθεί είτε από τα αρχεία του ΚΤΕΟ που είχε κάνει τον ειδικό έλεγχο εγκατάστασης είτε από τα αρχεία της διεύθυνσης συγκοινωνιών η οποία είχε καταχωρήσει την διασκευή, είτε τέλος είναι δυνατόν να την προσκομίσει και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Μόνο στην περίπτωση που αυτή δεν ανευρεθεί, καθίσταται υποχρεωτική πλέον, η ύπαρξη νέας υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας από τεχνίτη αερίων καυσίμων, αφού προηγουμένως πραγματοποιήσει έλεγχο της εγκατάστασης.

Η παραπάνω αλλαγή επομένως, μεταθέτει την ευθύνη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της υγραεριοκίνησης σχεδόν αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ.

Αυστηροποιούνται κατά συνέπεια, με την εν λόγω απόφαση, μια σειρά από έλεγχοι που οφείλει να εκτελέσει το ΚΤΕΟ και προστίθενται αρκετοί κωδικοί σοβαρών και επικίνδυνων ελλείψεων.

Ορίζεται επίσης, ότι στην περίπτωση που στην υπάρχουσα εγκατάσταση του συστήματος, διαπιστωθεί κατά τον περιοδικό έλεγχο, ότι έχουν αντικατασταθεί κάποια βασικά εξαρτήματα της αρχικής εγκατάστασης, τότε το όχημα υποχρεούται σε νέο αρχικό ειδικό έλεγχο της όλης εγκατάστασης. Τα βασικά αυτά εξαρτήματα είναι η ηλεκτρονική μονάδα, ο πνεύμονας και φυσικά η δεξαμενή υγραερίου.

Η νέα απόφαση, την οποία παραθέτουμε, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου του 2018

2)   Ταξί, Τρία χρόνια παράταση στο όριο ηλικίας με το νέο νομοσχέδιο 

Με διάταξη του νέου νομοσχεδίου για τις μεταφορές που κατατέθηκε στις 8/3 στην βουλή, δίδεται η πολυπόθητη από τους ιδιοκτήτες ταξί παράταση του ορίου ηλικίας των Ε.Δ.Χ. κατά τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 4 παράγραφος 5, «αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του νόμου 4070/2012 για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών».
Η παράγραφος 5 του άρθρου 89 του 4070/2012 όριζε ότι

5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 (σ.σ. περιφέρεια Αττικής εκτός Περιφερειακής Ενότητας νήσων και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εκτός των δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος), αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών.

Επομένως, με βάση το νέο νομοσχέδιο, τα ταξί της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αποσύρονται από την κυκλοφορία μετά την συμπλήρωση 18 ετών αν έχουν μηχανή μέχρι 1950 κυβ. εκατοστά και μετά την συμπλήρωση 21 χρόνων αν έχουν μηχανή μεγαλύτερη των 1950 κυβ. εκατοστών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, πρόκειται για μια απόφαση που παίρνεται από την κυβέρνηση λόγω «της ανάγκης στήριξης των επαγγελματικών οδηγών Ε.Δ.Χ. ταξί αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης».

Βέβαια, είναι περίεργο που η απόφαση αυτή λαμβάνεται το 2018, που σύμφωνα με την ίδια κυβέρνηση είναι η χρονιά εξόδου από την κρίση.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι η παράταση κυκλοφορίας των γερασμένων πετρελαιοκίνητων και κατά κανόνα κακοσυντηρημένων (λόγω πάλι της οικονομικής κρίσης!) ταξί, στις μεγάλες πόλεις, θα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον.

Η ισχύς της παράτασης του ορίου ηλικίας εννοείται ότι θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται, όταν το νομοσχέδιο ψηφισθεί και δημοσιευθεί ο νόμος στην εφημερίδα της κυβέρνησης.του υποψηφίου προέδρου της ΝΟΔΕ Κορινθίας Αναστασίου Ταγαρά εν όψει των εσωκομματικών εκλογών της 13ης Μαΐου

3) Δεν έχετε περάσει ΚΤΕΟ; Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δεν κινδυνεύετε από πρόστιμα 150 ευρώ μέσω εφορίας

Ο νόμος 4530 που δημοσιεύτηκε στις 30/3 στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 59Α) προβλέπει την επιβολή προστίμου 150 ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε ΚΤΕΟ.

 Η εύρεση των παραβατών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης και το πρόστιμο των 150 ευρώ θα βεβαιώνεται στην εφορία.

 Βέβαια, όταν ακούμε για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άλλα τέτοια ωραία, η πραγματικότητα μας έχει μάθει, να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι.

Αλλά, ας υποθέσουμε ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Ποιοί κινδυνεύουν σε αυτήν την περίπτωση;

Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του άρθρου προβλέπεται να ξεκινήσει έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ, δηλαδή από τις 30/9/18 και μετά και ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση θα ανιχνεύει όσους είναι εκπρόσθεσμοι πάνω από έξι (6) μήνες, κινδυνεύουν να τους καταλογιστεί το επιπλέον πρόστιμο των 150 ευρώ, όσοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ μέχρι και τις 30/9/2018. Μέχρι τότε οι «παραβάτες» μπορούν να είναι ήσυχοι.

Εννοείται ότι αυτές οι προθεσμίες δεν απαλάσσουν κανένα, από όσους πηγαίνουν τα οχήματά τους εκπρόθεσμα σε ΚΤΕΟ, από τα ισχύοντα πρόστιμα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου., δηλαδή από τα επιπλέον χρήματα που πληρώνει ο ιδιοκτήτης του εκπρόθεσμου οχήματος στο ταμείο του ΚΤΕΟ.

Δείτε αναλυτικά τι γράφει το άρθρο 55 του 4530.

Άρθρο 55 – Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:
α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,
β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.
Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57)

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Share this article

About author

FreshPress

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…