Πόση ὑπομονή, πόση ἀγάπη, πόσο κουράγιο χρειάζεσαι μέσα σέ μιά μόνο μέρα...Φαντάσου γιά μιά ζωή...
Πόση ὑπομονή, πόση ἀγάπη, πόσο κουράγιο χρειάζεσαι μέσα σέ μιά μόνο μέρα...Φαντάσου γιά μιά ζωή...

Ξέρετε τί σκεφτόμουν;;
Καθένας μας ζεῖ μέσα στόν μικρόκοσμό του-ποὺ φαντάζει γιαυτόν ὅλος ὁ κόσμος. Ταυτόχρονα ἐκατομμύρια ἄνθρωποι σέ ὅλοι τή γῆ σκέφτονται τά ἴδια, πάσχουν ἀπό τά ἴδια ἤ ἀκόμα βαρύτερα παθήματα, ἀγαποῦν, μισοῦν, χωρίζουν, χρεωκοποῦν, πεθαίνουν, γεννιοῦνται, γελοῦν,κλαῖνε καί ἡ ζωή συνεχίζεται μέ ἤ χωρίς ἐμᾶς...Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι κάποτε θά σταματήσει αὐτός ὁ κύκλος γιά μᾶς...Προβλέψιμα ἤ μή προβλέψιμα. Κανείς δέν ξέρει. Κάποτε ὅλα αὐτά ποὺ μᾶς στενοχωροῦν τώρα δέν θά ὑπάρχουν. Ὅλοι αὐτοί που τώρα φαντάζουν θεριά μπροστά μας ἀνελέητα, θά ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Ἄλλοι θά ξεχαστοῦν, ἄλλοι θά ἔχουν γράψει ἱστορία καί θά τούς θυμοῦνται οἱ ἑπόμενες γενιές...Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι κάποτε ὅλοι θά φύγουμε ἀπό αὐτό τό πέρασμα...
Ἀπό αὐτό τό πέρασμα ποὺ εἴτε θά μᾶς ὁδηγήσει στό φῶς εἴτε στό σκοτάδι...
Ἐνόψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ποὺ ἔρχεται καί τήν προσμένω σάν τό δῶρο ὅλου τοῦ χρόνου ἀπό τό ΧΡΙΣΤΟ, φιλοσοφῶ τούτη τή μικρή μικρή ζωή μας, ποὺ μᾶς φαίνεται αἰώνια ἐπί γῆς κι ὅμως εἶναι τόσο μικρή σάν μιά κουκκίδα ἄμμου...
Πόσες φορές κλαῖμε καί ἀπελπιζόμαστε, πόσες φορές χάνουμε τήν εἰρήνη μας, τό χαμόγελό μας, χαρακώνουμε μέ ρυτίδες τό πρόσωπό μας γιά πράγματα ποὺ ἀφοροῦν τή ...διακονία τοῦ Χριστοῦ...Δέν βρίσκονται στή δική μας δικαιοδοσία... Ὅπως τό θέμα τῆς ὑγείας-θέμα ποὺ συχνά μᾶς μαστίζει... Κι αὐτό γιατί κανείς μας δέν μπορεῖ νά συμφιλιωθεῖ μέ τήν ἰδέα τοῦ θανάτου...
Κι ἄν κοιτάξουμε τόν Χριστό στον ΣΤΑΥΡΟ-θά δοῦμε ὅτι πέρασε μέσα ἀπό χίλιους δυό θανάτους μέχρι νά φτάσει στήν ΑΝΑΣΤΑΣΗ...Αὐτός ὁ Θεός!!!
Ξέρω ὅτι εἶναι δύσκολο...
Ὅμως ὄχι ἀκατόρθωτο...
Λίγο λίγο ὁ σπόρος, οἱ λέξεις, οἱ σκέψεις θὰ περάσουν μέσα μας μιά φιλοσοφία διαφορετική. Θά πυκνώσει ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης καί θά μειωθεῖ τό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας!!!
 
 
 
 
 
 
Σωφρονία Μοναχή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share this article

About author

FreshPress

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…