Ποίηση.

Πολλοί συχνά τά "βάζουν" μέ τήν ποίηση...

"Δέν καταλαβαίνουμε" λένε "γρι"...Θέλουμε νά καταλάβουμε...
Νά μοῦ ἐπιτραπεῖ ἐδῶ σοβαρή ἔνσταση μαθηματικῆς ὑφῆς: 


Ἡ ποίηση ἐκ τοῦ ρήματος "ποιῶ" εἶναι μιά δημιουργία ἀπέραντη. Ἀτελεύτητη. Δέν ἐπιδέχεται ἑρμηνεῖες πεπερασμένες οὔτε συγκεκριμένες σάν νά ἦταν μαθηματική ἐξίσωση ἤ δογματικό ζήτημα. Καί ἐδῶ βρίσκεται τό μεγαλεῖο της. Δέν ἐπιτρέπεται νά "ἑρμηνεύουμε" τά ποιήματα. Ἄλλωστε δέν γράφτηκαν γιά νά κλειστοῦν στή φυλακή μιᾶς συγκεκριμένης ἑρμηνείας καί νά ὑποβιβαστοῦν τόσο. Γράφτηκαν γιά νά μᾶς ἀφήσουν πλατιούς ὀρίζοντες νά βροῦμε τόν ἑαυτό μας μέσα στίς λέξεις τους, μέσα στόν ὠκεανό τους...Γράφτηκαν γιά νά μᾶς δημιουργήσουν συναισθήματα καί σκέψεις...Γράφτηκαν γιά νά μᾶς κάνουν νά νιώσουμε! Ἐπιτυχημένο θεωρεῖται ἕνα ποίημα ὅταν μᾶς ξυπνάει τό χαμένο "νιώσιμο" τῆς καρδιᾶς μέσα στήν ἀδυσώπητα εὐθεία γραμμή μιᾶς ἰσοπεδωτικῆς ὑλικῆς καθημερινότητας.


Αὐτό εἶναι ἡ ΠΟΙΗΣΗ. Τό κάτι τό ξεχωριστό καί διαφορετικό ποὺ θά γεννήσει στήν ψυχή τοῦ καθενός...
Ἡ ποίηση γεννᾶ καί δέν θάβει.
Ἡ ποίηση ὅπως ἔγραψε καί ὁ πολύς καί μεγάλος Ἀνδρέας Ἐμπειρίκος εἶναι "ἀνάπτυξις στίλβοντος ποδηλάτου"...

Φωτογραφία της Μοναστήρι Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας.
 
 
 
 
 
Σωφρονία Μοναχή
Share this article

About author

FreshPress

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…