11182017Σαβ
Last updateΔευ, 23 Μαϊ 2016 12pmΤρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 00:00

Συνέντευξη

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ερωτήσεις συνέντευξης

 

1.      Ἔχετε ἐκδώσει ἤδη δύο ποιητικές συλλογές. Ἡ θεματική σας διαφέρει ἀπό τὶς προηγούμενες;; Ὑπό τὴν ἔννοια ὅτι μπορεῖ πραγματικὰ ἡ θεματική νὰ διαφέρει ἤ εἶναι  πάντα ἀνοιχτά τὰ ἐρωτήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν;;

 

Κοιτάξτε στήν ουσία ὁ ἄνθρωπος παραμένει πάντα ἴδιος-ἡ ὑφή του καί ἡ ψυχοσύνθεσή του...Τά βασικά ἐρωτήματα τῆς ζωῆς πιστεύω ἀπό ἕναν ὤριμο ἄνθρωπο ἔχουν ἀπαντηθεῖ...Νομίζω στή συλλογή αὐτή δὲν ὑπάρχουν ἀναπάντητα ἐρωτήματα...Ἀλλά θέσεις...Θέσεις ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μιὰ φωτεινή ὁδό, σὲ ἕνα ξέφωτο...Νομίζω ὅτι μέσα ἀπό προσεκτική μελέτη τῆς συλλογῆς μποροῦν νὰ δοθοῦν ἀπαντήσεις σὲ πολλά ἐρωτήματα.

 

2.      Ἔχετε τήν ἰδιαιτερότητα νὰ ζεῖτε σὲ ἕνα περιβάλλον μακριά ἀπό τὰ ἐγκόσμια. Αἰσθάνεστε ὅτι ἡ γραφή σᾶς ὁδηγεῖ περισσότερο μέσα στόν κόσμο ἤ ἔξω ἀπό αὐτόν;;

 

Ναί πραγματικά ζοῦμε ἐμεῖς οἱ μοναχοί ἔξω ἀπο τὰ ἐγκόσμια-μακριά ἀπο τὴ φθορά τοῦ κόσμου-ἀλλά μετέχουμε τοῦ κόσμου καί κυρίως στόν πόνο τοῦ κοσμου...Νομίζω ὅτι ἡ λέξη κόσμος ἄν λάβουμε καί τήν ἀρχαία σημασία της- στολίδι-χωρίς τὰ φθοροποιά στοιχεῖα της εἶναι τό δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἄν ξέρουμε νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε σωστά μᾶς ὁδηγεῖ στόν παράδεισο. Εἶναι ὁ δρόμος πρός τόν παράδεισο. Ὁ κόσμος εἴτε μὲ τὴν μία σημασία εἴτε μὲ τὴν ἄλλη μᾶς ἀγγίζει.

3.      Ποιοί εἶναι οἱ ποιητές ποὺ σᾶς ἐνέπνευσαν;; Ποιούς ἀγαπᾶτε;;

 

Οἱ ποιητές ποὺ μὲ ἐνέπνευσαν εἶναι ὁ Ἐλύτης , ὁ Γεωργιος Σεφέρης, ὁ Τάσος Λειβαδίτης καί ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος. Ἀγαπῶ καί τον Γιάννη Ρίτσο φυσικά, τήν Κική Δημουλᾶ, τον Διονύσιο Σολωμό...Ἀγαπημένα ἔργα οἱ Ἐλευθεροι Πολιορκημένοι και ὁ Ἥλιος ὁ Ἡλιάτορας ...

 

4.      Πῶς συμβαδίζει ἡ μοναστική ζωή ποὺ ἔχει κάποιους περιορισμούς μὲ τὴν έλευθερία τῆς ποίησης; Γράφετε ὡς μοναχή ἤ ὡς ἄνθρωπος ποὺ σκέπτεται ἀνεξάρτητα ἀπο τὸ δόγμα ποὺ ὑπηρετεῖτε;;

 

Κοιτάξτε, δέν νιώθω ὅτι ὑπηρετῶ κάποιο δόγμα ἤ κάποια θρησκεία. Γιά μένα αὐτό ποὺ ζῶ εἶναι ἡ άληθεια, εἶναι ἡ Ζωή καί δὲν μπορῶ νὰ χωρίσω τήν ποίηση ἀπο αὐτό ποὺ ζῶ. Ἐκτός τοῦ ὅτι μεγάλοι ἅγιοι ἦταν ποιητές ὅπως ὁ γνωστός σὲ ὅλους Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολογος, ἡ ποίηση δέν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση με τόν μοναχισμό φυσικά. Ἐφόσον ὑπηρετεῖ τόν μεγάλο Ποιητή τον Θεό. Πολλοι πατέρες λένε ὅτι ὁ Θεός εἶναι πρῶτα ἀπό ὅλα ποιητής...

 

5.      Πῶς ὑποδέχεται ἡ μοναστική κοινότητα τήν ἔκφραση μέσω τοῦ λόγου. Πόσο ἐλέγχεται , πόσο ἐνθαρρύνεται καί πόσο παρακολουθεῖται;;

 

Ο λογος εἶναι κάτι τό πρωταρχικό στή ζωή μας. Στή μοναστική κοινότητα δίνεται μεγάλη σημασία στό λόγο καί μέ μικρό λ και με κεφαλαῖο. Ὁ λόγος ὡς ἔκφραση ἐλεύθερίας ἐπιτρεπεται στή μοναστική κοινότητα φυσικά διότι εἶναι ἀπό τίς βασικότερες ἰδιότητες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

6.      Ποιοί εἶναι οἱ ἐνεργοί πολιτιστικοὶ πυρῆνες στὸ χῶρο τοῦ μοναχισμοῦ;; Ποῦ συναντᾶμε τη μεγαλύτερη λογοτεχνική καί ποιητική παραγωγή;;

Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἐλεύθερία ἔκφρασης καί ταλέντο φυσικά. Ἔχουμε σὲ ὅλους τοὺς μοναστικοὺς χώρους μοναχές καί μοναχούς ποὺ ἀσχολοῦνται μέ τήν ποίηση, μέ τή λογοτεχνία, μέ το παιδικό βιβλίο, μὲ τὴ ζωγραφική κλπ.

 

7.      Εἶστε ἀπο αὐτοὺς ποὺ δουλεύουν ἕνα κείμενο ἤ τό ἀφήνετε περισσότερο στήν ἀρχική του μορφή;;

 

Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς ποτέ δὲν κάθομαι πάνω ἀπό μερικά δευτερολεπτα πάνω ἀπο ἕνα κείμενο. Γράφω πάντοτε ὅταν ἔχω ἔμπνευση μὲ αὐτόματη γραφή καί ποτέ δὲν διορθώνω καί δέν χτενίζω. Ἀποτυπώνω στό χαρτί τό συναίσθημα καί τή σκέψη τῆς στιγμῆς.

8.      Διαβάζετε ξένους ποιητές;;

 

Τώρα ὄχι συστηματικά. Ἄν μοῦ τύχει κάτι στά χέρια. Παλιά διάβαζα τον Γερμανό Ρίλκε.

 

9.      Ἔχετε συμμετάσχει ποτέ σὲ ποιητικό διαγωνισμό;;

Ἀπο ὅ,τι θυμᾶμαι ὄχι.

 

10.  Πόσο θὰ ἦταν ἐφικτό νὰ διοργανωθεῖ στὴ μονή κάποια πολιτιστικὴ ἐκδήλωση ποὺ νὰ συμπεριλαμβάνει ποίηση;; Δεδομένου ὅτι τόν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν γίνει ἀναγνώσεις κειμένων σὲ ἐκκλησίες ἐνοριῶν;;

 

Θά ἦταν καθόλα ἐφικτό καί ἐξαρτᾶται ἀπό τὴν ἐπιλογή θέματος, τό σκοπὸ τῆς πολιτιστικῆς ἐκδήλωσης καὶ φυσικά τή δεκτικότητα τῆς μονῆς-τοῦ πληρώματος τῆς μονῆς. Αὐτό ποὺ θὰ ἤθελα νὰ τονίσω εἶναι ὅτι οἱ μονές δέν εἶναι ἀνεξάρτητες ἀπο τήν ἔννοια πολιτισμός. Ἀντίθετα, θὰ ἔλεγα ὅτι ὁ πραγματικός πολιτισμός εἶναι ἡ προσευχή...

 

11.  Ἀντλεῖτε τὰ θέματά σας ἀπό τὴ φύση, τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί τή θεολογία. Οἱ ἱστορίες τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐπισκέπτονται τή μονή ἀποτελοῦν κάποια ἔμπνευση γιὰ σᾶς;;

 

Ξέρετε ὅτι ὅσοι πάσχουν ἀπο τὸ μικρόβιο αὐτό τῆς ποίησης ἐμπνέονται ἀπό τὰ πάντα, ἀκόμα καί μὲ τὸ ποῦ θὰ δοῦν ἕνα πουλάκι νὰ πετάει. Ὁπωσδήποτε καὶ ἀποτελοῦν εμπνευση. Φυσικά, ἀπροσδόκητα καί χωρίς παραγγγελία γίνονται αὐτά...Μπορεῖ νὰ κάθεσαι μπροστὰ ἀπό ἕνα ὑπέροχο τοπίο καί νὰ περιμένεις νὰ ἔρθει ἡ ἔμπνευση και νὰ μήν ἔρχεται καί ξαφνικά σὲ ἀνύποπτο χρόνο καί τόπο νὰ γεννηθεῖ ἕνα ποίημα ἀπο τὰ καλύτερα ἐν ριπῆ ὀφθαλμοῦ.

 

12.  Διανύουμε τη χρονιά στήν ὁποία γιορτάζουμε τήν ἑλληνορωσική φιλία. Ἐκτιμᾶτε ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ ὁ θρησκευτικός τουρισμόςς;;

 

Ἀγαπῶ τή Ρωσία, τους ΡΏΣΟΥΣ,μιλάω ρωσικά, τό ὄνομά μου προέρχεται ἀπό τὸν γνωστό Ρῶσο Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ τί ἄλλο νά πῶ;;; Λατρεύω τοὺς Ρώσους ἀκριβῶς γιαυτό γιατί κάνουν θρησκευτικό τουρισμό. Ὄχι μόνο τό ἐκτιμῶ ἀλλα καί τὸ ἐπικροτῶ...Ἔχουν μιὰ ὑπέροχη πίστη αὐτοί οἱ ἄνθρωποι,εἶναι ἕνας ὑπέροχος λαός...Θαυμάζω τήν ἱστορία τους καί τήν τωρινή ζωή τους.

 

13.  Ποιά προσωπικότητα τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν γενικότερα θαυμάζετε καί θὰ θέλατε νὰ συναντήσετε;;

 

 

Θαυμάζω ἰδιαίτερα τόν πολυγραφότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. κ. Ἱερόθεο ποὺ εἶναι ἀπο τὶς πιό ἀξιόλογες σήμερα συγγραφικές προσωπικότητες. Θαυμάζω τόν πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο ὁ ὁποῖος μέ πολύ ἀγάπη Χριστοῦ γράφει τά βιβλία του καί μεταδίδει στόν κόσμο μιὰ δροσιά πνευματική. Ἡ ἐκκλησία μας πάσχει ἀπο ξηρασία. Χρειαζόμαστε δροσιά καί ἀλήθεια γιὰ νὰ φέρουμε κόντά τή νεολαία μας. Ἐπίσης τήν ἀξιόλογη συγγραφέα Μάρω Βαμβουνάκη.

 

14.  Ἐλευθερία καί πίστη. Μποροῦν νὰ συνυπάρξουν;;

 

Οχι μόνο μποροῦν νὰ συνυπάρξουν ἀλλά ἔχουν σχέση αἰτίας καί ἀποτελέσματος. Ἡ πίστη συνεπάγεται τήν ἐλεύθερία. Ὅσο πιό πολύ πιστεύεις τόσο περισσότερο ἐλεύθερος εἶσαι καί φυσικά τόσο πιο πολύ ἐλεύθερους ἀφήνεις καί τοὺς ἄλλους. Καί ὅσο πιό πολύ ἔχεις ἐλευθερία πνευματος τόσο ἀβίαστα θὰ ὁδηγηθεῖς στήν πίστη...Μιλᾶμε ὅμως γιὰ ἀληθινή ἐλευθερία πνευματος ὄχι γιὰ κάποιο ἐγωκεντρικό καί ψυχαναγκαστικό ἀντικομφορμισμό ποὺ ἐν τέλει θα ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο.

 

15.  Παρατηρώντας ὅτι ἡ συλλογή ἔχει τόσο ποιητικό ὅσο καί πεζό λόγο, θὰ ἤθελα νὰ μάθω ποιά εἶναι τά σχέδια σας γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα;; Θὰ κάνετε μιὰ στροφή πρός την πεζογραφία;;

Δέν νομίζω νὰ μπορῶ νὰ ἀπαρνηθῶ τήν ποίηση γιατί ἁπλά νιώθω ὅτι εἶναι τό αἷμα ποὺ κυλάει στίς φλέβες μου. Τά ποιήματα κυλᾶνε ἀβίαστα,χωρίς σκέψη καί ἐπεξεργασία. Θά ἤθελα στό μέλλον νὰ κυκλοφορήσει ἕνα πεζογραφικό ἔργο ἀλλά ἀκόμα δέν ἔχω σχέδια. Γενικά δέν γράφω ἐπαγγελματικά ἀλλά παρορμητικά. Δίνω αὐτό ποὺ ἀναδύεται ἀβίαστα ἀπό μέσα μου...

 

16.  Εὐχαριστῶ ποὺ φέρατε δύο ἀποσπάσματα ποὺ σᾶς ζήτησα ἀπο ἀγαπημένους ποιητές! Θά μας τα διαβάσετε;;

Εὐχαρίστως!

Τό πρῶτο εἶναι τό ποίημα τοῦ Νικηφορου Βρεττάκου «Σοῦ στήνω μιὰ καλύβα»

Καί τό δεύτερο εἶναι τό ποίημα «Ἀφήγηση» τοῦ Γεωργίου Σεφέρη.

 

 

 

Read 355 times
Bookmakers bonuses with www gbetting.co.uk site.